A amizade en suspenso: Eugenio Montes, Cándido Fernández Mazas
Manuel Rivero Pérez

A relación entre Eugenio Montes e Cándido Fernández Mazas pasou por montañas de admiración, vales de decepción e mesetas de indiferenza. Este proceso aparece máis claro na traxectoria vital de Mazas. Montes, fiel ao seu estilo, conservou ata o final, polo menos na forma, esa admiración e respecto que sentiu desde o inicio da súa amizade, cando eran nenos, mentres que Mazas usaba o silencio, a prudencia e a distancia, mentres descobreu comportamentos, que non casou, cos do amigo de tempos pasados.

Para seguir este proceso, hai dous camiños principais e varios camiños secundarios, que conflúen nun mesmo itinerario:

1. A exposición e publicación do catálogo:” Cándido Fernández Mazas. Vangarda, militancia e esquecemento. 1902-19421, froito da colaboración entre o Círculo de Belas Artes e a Fundación Caixa Galicia, como consecuencia do centenario do seu nacemento.
A través do legado que se puido recoller, fíxose a magnífica exposición do Círculo de Belas Artes de Madrid, imprimiuse o texto e comezou un percorrido itinerante, de Madrid a Coruña, de Coruña a Lugo e de Lugo a Ourense. Grazas a estes dous fitos, e ao traballo previo do seu irmán Armando, podemos achegarnos á dimensión intelectual de Cándido desde diferentes ángulos e perspectivas, así como ás etapas das súas historias vitais.

2. José Manuel Bouzas, persoa clave neste proceso, foi o comisario responsable do proxecto. Na actualidade, é o encargado de difundir e facilitar o coñecemento da obra de Mazas a través da web oficial: candidofernandezmazas.com

A primeira vez que descubrín que os nomes de Montes e Mazas estaban relacionados foi na reedición do libro, “Tres historias de Eugenio Montes: O vello mariñeiro toma o sol, o aniño da devesa e como na parábola de Peter Breughel”, de Peter Breughel. o ano 1980, que con admiración e sorpresa, volvín ler e ler, tanto pola súa calidade literaria como polo escenario onde se desenvolveron os feitos.2, non me pasou o mesmo con Cándido Fernández Mazas “Candochas”, xa que as tres estampas da ilustración son fotocopias en branco e negro, de mala calidade, que nada teñen que ver coas excelentes ilustracións da primeira edición, de 1922 O o valor artístico das ilustracións contribuíu a aumentar o valor literario da obra de Montes. Agora podemos gozar da portada e das viñetas, xa que están reproducidas tanto na web oficial de Cándido como no texto do catálogo, p. 211.

A segunda vez que volvo atopar a Montes e Mazas emparentados, é na correspondencia entre Eugenio Montes e Blanco Amor3, na que Montes destaca a brillantez da súa obra: “É o rapaz con máis alma que coñecín. É un home que ilumina e queima”.

No texto do catálogo: “Cándido Fernández Mazas. Vangarda, militancia e esquecemento. 1902 – 1942”, aparecen con frecuencia as referencias a Montes. Texto, que sigo neste artigo, centrándose na correspondencia entre Montes e Mazas; Montes con Nicanor Fernández Rodríguez, pai de Mazas e o de Sebastián Martínez Risco Macías con Nicanor, por relacionarse, directa ou indirectamente, co fío condutor da miña investigación: “Eugenio Montes, a través de dous documentos”.

As dúas postais, que aparecen reproducidas, p. 241, só no reverso, son de 1927, ano no que Montes e Mazas se coñeceron en París4, ambos proporcionan información moi valiosa (Anexo 1).

Na postal que Mazas envía á súa familia, transmite textualmente a súa preocupante falta de liquidez dicíndolles: "Aquí ninguén pode prestar cinco céntimos pola simple razón de que ninguén os ten, fulano e tal, se non. teño que comer, ninguén me daría (…) envíame de inmediato para pagar a Eugenio Montes”.

Do texto, podemos deducir con certeza que Montes lle prestaba cartos para cubrir as súas necesidades básicas.

Na postal que Montes enviou a Mazas comprobamos que mantiñan unha correspondencia regular, esta debeu ser por medio de postais, moi habitual en Montes, e que tamén lle faltaba liquidez. De aí, as súas preguntas "chegou o teu diñeiro. Estou case esgotado”, “Estás preparado para darme a volta cando cho diga. Se necesito os cartos pedireino por telégrafo”.

A carta que, do Instituto Español de Lisboa, p. 298, envía a Eugenio Montes, o 28 de xuño de 1939, a don Nicanor, pai de Mazas, en resposta aos recibidos, con moita demora, tanto do pai como do seu fillo Cándido, destaca, pola brevidade do texto. , a rapidez da resposta e a urxencia da implantación de dous plans de acción complementarios, concretos, oportunos e directos.

Polo desenlace dos feitos, os plans de Montes debían ser útiles, naquel momento, ser Conselleiro Nacional da Falanxe, no primeiro Ano da Vitoria, era un cargo de poder, prestixio e respecto. Hai un dato curioso, para evitar atrasos na correspondencia, Montes facilitalle a dirección do xornal “Arriba” de Madrid, (Anexo 2).

[Papel con membrete do Instituto Español de Lisboa
28 de xuño 39
Ano da vitoria
Sr. Dn. Nicanor Fernández
Barcelona
Meu distinguido amigo: Recibín en Lisboa moi tarde a túa carta e a do teu fillo Cándido. Non teño que dicirche o que sinto que Cándido estea detido. Neste mesmo momento envío un aval telefónico e outro máis explicativo por correo aéreo, desexando ardentemente que teñan para min, canto antes, o feliz resultado que anhelamos.
Coméntame as novidades do xornal "Arriba"
Rúa Larra – Madrid
V xa sabe canto quero a Cándido e que non descansarei ata que o vexa libre.
Unha aperta de mans do teu paisano e amigo
Conselleiro Nacional. Eugenio Montes]

Na defensa de Cándido interviñeron directamente tres persoas moi valiosas: Sebastián Martínez-Risco5, xurídico de gran prestixio, Nicanor Fernández Rodríguez, capitán do exército, pai de Mazas, ao que ademais da carga emocional, hai que engadir o esforzo económico da súa defensa e Montes, conselleiro nacional da Falanxe. No proceso tamén aparece colateralmente o capelán do Centro Penitenciario de Valencia, D. Ángel Lluch Tormo, p. 299, ao dorso da súa tarxeta de visita, di o seguinte: “Meu D. Manuel: Deixo este tesouro nos teus brazos, meu amigo señor Mazas. Abrázao o seu Capelán”, (Anexo 3).

As dúas cartas que se conservan da correspondencia entre D. Sebastián Martínez-Risco e D. Nicanor Fernández Rodríguez, con dez días de diferenza, (14/08/1939 -24/08/1939), pp. 300 e 301, (Anexo 4), transmiten unha excelente noticia para a familia Fernández Mazas.

No primeiro, ademais do texto de Sebastián, que ocupa case todo o espazo a ambos os dous lados da carta, ao final na marxe esquerda, figura un breve texto, asinado por Faes.6, que todo indica, que tamén mediaba a favor de Cándido, “Un saúdo moi cordial e repetir que me quedo aquí”, e na marxe dereita aparece unha mensaxe de Cándido á súa familia: “Espero que eses dous cen pesetas que che dei para asentar aquí a miña estancia. escríbeme Apertas. inxenuo".

[Valencia del Cid, 14 de agosto de 1939
Ano da vitoria
D. Nicanor Fernández Rodríguez
Nin querido amigo. Estiven agardando, ter o pracer de escribirche, ter noticias, como era de esperar, do asunto do teu rapaz. Hoxe fágoo para dicirvos que o expediente está na súa última fase de resolución satisfactoria; é dicir, que a proposta de sobresemento do Xuíz foi reproducida pola Fiscalía, e agora esperamos, e consigo que se faga rapidamente, que sexa aceptada polo xulgado. Todo nos fai esperar, porque o asunto é cuestión de días.
O teu neno está ben; acompañámonos moitas veces, e el compórtase admirablemente, como lle corresponde. Só tivo o contratempo dunha infección, como consecuencia dunha inxección, no brazo esquerdo, que tivo que extirparlle coa intervención dun médico que, a pesar de que lle recomendaron, non se comportou nada ben, xa que cobroulle 150 pesetas. A intervención era absolutamente necesaria, xa que atrasalo tería sido moi perigoso.
Celebrando as boas impresións que vos dou, mándovos un cordial e afectuoso saúdo.
Sebastián Martínez-Risco
Saúdo moi cordial e repito que estou aquí
Campo
Agardo urxentemente que se lle entreguen esas duascentas pesetas que lle pedín para pagar a miña estancia aquí.
escríbeme Apertas a todos. Inxenuo].

O proceso ía moi rápido e na boa dirección estaba a piques de acadar o obxectivo: “o expediente está na súa última fase de resolución satisfactoria; (...) a proposta de destitución do Xuíz foi reproducida pola Fiscalía, (...) Todo nos fai esperar, (...) que o asunto é cuestión de días".

Da calidade da defensa xurídica temos absoluta certeza, cando D. Sebastián, escribe a D. Nicanor, o expediente estaba na súa recta final. Montes comeza cos seus plans o 28 de xuño, tendo en conta a burocracia, as limitacións de Cándido e coñecendo a actuación de Montes nos procesos de rehabilitación de Ernesto Halffter; Otero Pedrayo; Vicente Risco; Cipriano Rivas Cherif, cuñado de D. Manuel Azaña e Augusto Assía e a súa muller, a implicación de Montes no proceso, na miña opinión quedou patente, en aproximadamente mes e medio, todo quedou solucionado.

Polo contexto das dúas cartas, Cándido xa estaba en liberdade condicional, pagaba a pensión, e tiveron que acudir a un médico remunerado para curarlle a infección do brazo esquerdo. O pai de Mazas era consciente da gravidade do proceso, os seus compañeiros eran os que xulgaban ao seu fillo, se non consideraba valiosa a intervención de Montes, non tería escrito dúas veces. Mágoa non poder contar coa documentación que acredita a miña suposición.

A información facilitada polo “Expediente de Clasificación”, do 13 de abril de 1939, p. 302, no apartado “persoas que o coñecen e poden responder dos seus actos e das súas residencias”, aparece primeiro Felipe Fernández Armesto (Augusto Assía) e despois Nicanor, seu pai, (Anexo 5).

[Valencia del Cid, 24 de agosto de 1939.
Ano da Vitoria.
S. D. Nicanor Fernández Rodríguez
Meu querido amigo: Recibín no seu momento a transferencia por 200 pesetas, e aínda que no telegrama de aviso indicaba que era por “Trincado”, entregueino días despois ao seu fillo, que con el atendeu o pago da pousada 9,50 pesetas diarias-, creo que ata hoxe.
Xa que a súa estadía nesta foi tan longa, e xa que, como lle dixen antes, tivo que pagar o gasto de 150 pesetas que lle cobrou un médico deshonesto por cortarlle o brazo inchado, non lle quedan cartos; pero veremos que poidas pasar a iso inmediatamente, porque non tes tempo para enviar o necesario. Isto indicará que a viaxe debe estar preto, quizais esta carta chegue con el ou incluso máis tarde.
O teu asunto está pendente de sinatura e notificación. Movémolo na medida do posible, co interese de que saibas que as túas cousas me inspiran, pero xa sabes tan ben coma min que a acumulación de papeis é tal que para acadar celeridade hai que facer milagres. Creo como digo, que un día destes sairá por aquel. Avisareino por telégrafo cando saia. Todo este tempo estivemos xuntos.
Boa sorte por aí, e sabes que sempre é teu. amigo,
q. e. s. m.
Sebastián Martínez-Risco]

A segunda carta, complementa á primeira, mostra de novo: calidez, cariño, proximidade, tanto física como emocional, e apoio económico en caso de necesidade, en todo momento, dende Sebastián ata Cándido.

Ao analizar toda esta documentación, oitenta e tres anos despois, latexa a emoción e o alivio que debeu sentir a familia Fernández Mazas, despois do grande, intenso e cruel sufrimento dos anos bélicos: Mario, que con 20 anos perdeu a vida. na fronte de Teruel, Armando agochado nunha cova, para non ser detido e encarcerado, e Cándido, no cárcere de Valencia, cun arriscado proceso xudicial, que con moita probabilidade podería rematar cun desenlace tráxico.


1 Cándido Fernández Mazas. Vangarda, militancia e esquecemento. 1902-1942. Fundación Caixa Galicia, ISBN 84-95491-43-5 (2002)2 “Tres historias de vida en Eugenio Montes”. Publicado en Galicia Digital, sen sección de opinión ou o 31/08/2021

3 Galicia Digital. “Correspondencia entre Eugenio Montes e Blanco Amor” (02/05/2022), Cándido Fernández Mazas, autor das ilustracións da primeira edición do seu libro “O Vello mariñeiro toma o sol e outros contos”, (1922) e a “Estética da Muiñeira” (1923).

4 Información facilitada por José Manuel Bouzas: [“As dúas postais son de 1927. Mazas e Montes reuníronse ese ano en París durante uns meses nun Hotel du Faubourg Saint Jacques. Mazas regresou antes de que remate o período de subvención e non especialmente porque o seu cometido rematase -a pesar das dificultades que se manifestaban nas cartas-. O motivo foi que: "Volve enfermo padecendo unha forte depresión nerviosa que, con intervalos máis ou menos breves, non o abandonará para o resto da súa vida". Tal como relata o seu irmán Armando en Vida y Obra del Pintor Fernández Mazas na páx. 56. Depresión nerviosa provocada polo medo provocado polas redadas dos fascistas italianos para capturar, torturar ou matar aos opositores políticos que alí se refuxiaran. E aínda peor -neste contexto- tendo descuberto o dobre xogo de Montes e as súas novas tendencias políticas.”]

5 Sebastián Martínez-Risco y Macías (Ourense 1899 – A Coruña 1977). Estudou Dereito. Ingresou na carreira xudicial, exercendoa en diferentes localidades. Participa na posta en liberdade de Mazas xunto co xuíz Díaz-Faes. Mazas retrata os dous. Publicou diversos libros como a novela La Tanza Negra (1943) e Do Recuncho Amado (1980) con ilustracións de Cándido Fernández Mazas.

6 José Manuel Bouzas, mantén unha hipótese distinta á miña, a respecto do papel de Montes: “En canto ao protagonismo na liberación de Mazas, máis do que puido conseguir Montes (hasta que se demostre o contrario) foron os esforzos dos xuíces Faes. e Risco e a familia Mazas. O factor máis decisivo foi, sen dúbida, a intervención dos xuíces (profesionais de seu aínda que nos procesos civís) ante o xulgado militar e onde tiña don Nicanor (que formaba parte de xulgados militares semellantes ao que xulgaba ao seu fillo) e moi probablemente Assía. unha influencia..."


Noticia dun selo
José Manuel Bouzas

Se quen controla o pasado, controla o futuro, quen controla o presente, controla o pasado?

Georges Orwell

A providencial aparición da estampa de C.F. Mazas que agora se presenta, máis ou menos mes e medio despois da apertura da exposición na revista Nós18 de marzo de 2022

Ata non hai moito tempo Mazas era irrelevante ou, como moito, era considerado un epígono, un advenedizo. Agora, e despois de tanto esforzo por parte dalgunhas e non poucas burlas, reclámano como dispensador de indulxencia vangardista que é tan necesario para descortizar a gregariedade e a caspa como un ungüento emoliente e cosmético.

A pesar da pompa celebrativa do Xeración Nós, parece haber unánime acordo sobre os aspectos estéticos e plásticos do devandito xeración 18 de marzo de 2022

Alguén tan sospeitoso do desviacionismo como Luís Seoane dixo que: "A xeración anterior de Castelao, Risco e Otero Pedrayo mantivose relativamente allea a estes sucesos e a revista Nós tan ao día en problemas literarios, non o estivo en artes visuais.1”María Victoria Carballo-Calero Ramos e Jorge Varela Barrio, non poden deixar de recoller a mesma opinión2.

Cando no 2002 se presentou no Círculo de Belas Artes de Madrid a exposición antolóxica do centenario de Cándido Fernández Mazas, conscientes da dificultade que guiara a recuperación da súa obra, comentamos que, calquera incorporación futura a corpus Do mesmo 18 de marzo de 2022 xeración?

Ata 1996, cando morreu, esta tarefa de recuperación e recollida de vestixios foi realizada principalmente por Armando Fernández Mazas, irmán do pintor. A partir de aí, e con maior ou menor fortuna - como por exemplo no caso desta obra proporcionada exclusivamente por casualidade - estivo facendo o que permitiron as circunstancias, os medios e o tempo (tamén sorte, mala sorte).

Con perspectiva, as cousas adoitan parecer fáciles –tan obvias– pero é de xustiza lembrar que Armando, no seu esforzo por recuperar a figura do seu irmán e a súa obra aló polos anos oitenta, era considerado pouco menos que un vello tolo que chegou a axitar un pasado pouco conveniente para uns e para outros; Tamén trouxo á actualidade a lembranza de todos aqueles (quizais demasiados) que estiveron preto del e do seu irmán (quizais inconveniente, quizais esquecido deliberadamente aínda hoxe, quizais moitos deles foron asasinados) e que o obrigaron a suplicar espazo en a prensa, onde apenas conseguiu publicar e só nas edicións locais de La Voz de Galicia e O Faro de Vigo con pouco impacto. As institucións foron a outras cousas.

A todo iso hai que sumar estruturas culturais e ideolóxicas inamovibles que imposibilitaron –e imposibilitan– recuperar todo o acontecido con xustiza e sen manipulación. Permítese un oco, como agora, sempre que exista unha mínima posibilidade de lucro ou prestixio ou que se poidan seguir establecendo os criterios establecidos. Refírome ao acordo incuestionable sobre o Xeración Nós avalado desde absolutamente todo o arco ideolóxico, un acordo que –aparentemente– a imaxe de Mazas chegaría a consolidarse aínda máis, cunha razón semellante a: –– Ve ?.

A todo iso hai que sumar estruturas culturais e ideolóxicas inamovibles que imposibilitaron –e imposibilitan– recuperar todo o acontecido con xustiza e sen manipulación. Permítese un oco, como agora, sempre que exista unha mínima posibilidade de lucro ou prestixio ou que se poidan seguir establecendo os criterios establecidos. Refírome ao acordo incuestionable sobre o X

ENCONTROS

Nos últimos anos apareceron algunhas cousas, outras cuestionables e moi difíciles de lexitimar, non só polo evidente ao contemplalas, senón tamén pola súa orixe pantanosa e escura; noutros, é case imposible determinar a viaxe que percorreron das mans do pintor aos comerciantes que os moven e requiriría unha análise detallada e atenta sobre a súa deriva e por que. Pero iso importa moi pouco a vendedores, compradores, intermediarios, mensaxeiros e destinatarios, porque custa amor, dedicación, tempo, traballo e tamén cartos.

(Imaxe 1) Lucía Sánchez Saornil, 1933

Co paso do tempo tamén foi aparecendo algún que outro artigo, como o que contén reproducións de debuxos que Armando buscou con tanto esforzo os orixinais; tarefa case imposible, polas circunstancias da guerra civil de 1936-1939, como as relatadas no seu artigo, Miguel Ángel Gamonal do libro Eles3, publicado a finais de 1938 ou principios de 1939, en pleno conflito e cuxa edición estivo ao coidado do poeta e militante anarquista e do colectivo de Mulleres libres Lucia Sánchez Saornil4 (Imaxe 1) Co paso do tempo tamén foi aparecendo algún que outro artigo, como o que contén reproducións de debuxos que Armando buscou con tanto esforzo os orixinais; tarefa case imposible, polas circunstancias da guerra civil de 1936-1939, como as relatadas no seu artigo, Miguel Ángel Gamonal do libro5.

(Fig. 2) CONTO IMMORAL, 1924

Mentres o libro Eles, Non serve para enriquecer a análise da impresión que apareceu, e non é senón outro elemento que completa o puzzle de Mazas, si outro libro descuberto hai uns anos e que non fora incluído no catálogo da exposición antolóxica do 2002 xa está Conto inmoral anotado por Wenceslao Fernández Flórez cando temos a información. (Imág. 2)

É un libro da colección A novela vespertina editado en 1924, e ilustrado por C.F. Mazas bajo el pseudónimo Dichi, cando tiña 22 anos vello. É nese momento cando colaborará desde Madrid co xornal O Pueblo Gallego como unha especie de correspondente cultural e gráfico e é a partir de aí que enviará algunhas ilustracións á redacción do xornal en Vigo, como o retrato de Rafael Cansinos Assens. Na portada dese libro, (Conta Inmoral) Mazas usa a mesma técnica que se empregará na elaboración da impresión presentada e que consiste primeiro esculpe unha placa de linóleo e obtén a impresión en papel para poder reproducila despois mediante procedementos industriais. As ilustracións interiores, en cambio, están feitas a lapis e reproducirase despois con placas de cinc6. Será esta técnica a que empregue máis tarde para executar a maioría das súas ilustracións xa que é a menos laboriosa.

MAZAS E ELES

Poderiamos cualificar a relación de C.F. Mazas coa revista Nós como a dunha vangarda libertaria e internacionalista que debe colaborar con modernistas e nacionalistas. Se Vicente Risco tiña 36 anos en 1920, Alfonso R. Castelao 34 e Ramón Otero Pedrayo 32; Pola contra, os colaboradores da revista da xeración Mazas foron: Eugenio Montes, 22, Francisco L. Bernárdez, 20, Álvaro de las Casas, 19, Augusto de las Casas, 14, e Mazas, 20. Non é só ese CF. Mazas pertence a unha xeración posterior, pero tiña unha visión máis desprexuada e cosmopolita con respecto a outros sistemas e incorporacións culturais e foi alleo ao compromiso da construción nacional. A súa saída de Nós Prodúcese a partir de 1925, por varias razóns que analizaré máis adiante e que levarán aos altercados durante a concentración a favor do Estatuto de autonomía de 1931 no Teatro Losada, e coa autoedición do seu folleto. A medida que a caravana pasa.

Os membros do grupo Nós -a pesar das súas disensións- conforman o órgano cultural do nacionalismo, como se deduce dos textos de a revista ou o epistolario de Risco e outros autores que aparecerán ao longo deste artigo.

(Imax. 3) A AGUIA

O grupo galego considera a revista A aguia (Imaxe 3) -órgano de expresión do movemento Renacemento portugués desde 1912 (aínda que xorde dous anos antes), cunha estética noucentista e unha ideoloxía conservadora - irmá de Nós. Servirá de faro e guía na viaxe da revista orensana e moitos dos seus colaboradores serán convidados a participar neste novo proxecto posto en marcha por V. Risco e A. R. Castelao. Á cabeza desa revista e dese grupo de intelectuais está o poeta Teixeira de Pascoaes, que é obxecto do vasallo máis ruborizado e servil, practicamente por todos os intelectuais galegos.7

Non vou ampliar, en principio, máis que nestas dúas notas para poñer a Mazas en relación a Nós e colocar o selo en relación coa orixe da súa procedencia.

A obra presentada afirma o que xa era evidente aínda que non aparecera, é dicir, que a obra máis vangardista e novedosa foi realizada por Mazas nos seus primeiros anos. Apuntan As ilustracións que se gardan paradoxalmente na Fundación Vicente Risco de Allariz tamén están aí. Digo paradoxalmente porque aínda que Risco foi refractario a esta estética, como se pode ler nas súas cartas a Manoel Antonio onde comenta entre outras cousas: " .. o que se fai en Hespaña d’esto, non val case que nada"Ai ben"Eu non son partidario de ningunha d’estas escolas. Fago poemas d’estos “pour l’Espagne et le Maroc” e mándoos â revista Grecia (Imág. 4) porque son amigo do seu director Isaac del Vando Villar, un rapaz andaluz de raza xudía, que non entende de nada d’esto, senon que se dedica a compra venta d’antigüedades”, Acabará dicindo que os galegos non precisamos ningún deses ísmos, e propón esquecer estes caprichos e comezar a estudar o seu propio folclore, o saudosismo portugués ou, sobre todo, as literaturas nórdicas antigas e modernas.8 O discurso expresado nesas cartas completaría o que explicaba na transcrición da súa disertación. Nova arte, recollido en A Nosa Terra 114, o 20 de marzo de 1920, (Imaxe 5) e no que de xeito didáctico explica cousas tan "vangardistas" como o galeguismo sensualista, o valor do alalá –Iso recorda o seu poema "futurista" publicado no número anterior de a A Nosa Terra nº 113, "U… ju juu… ”(Imaxe 6) tan panfletaria como adoita ser a peor poesía, tan pobre en concepto e en imaxes poéticas se a comparamos co poema ultraísta"Paisaxe versiespacial " (Imaxe 7) de Eugenio Montes, publicado na revista Grecia (que tanto criticou Vicente Risco) un ano antes. Fala da orixe celta mesturada co substrato ligur, do valor da paleta de porco con grelos ou do que é o cubismo. Fala de Picasso, de Bracque(sic), fala de críticos e pintores hoxe tan esquecidos en relación a movementos de vangarda como Metzinger, dos matemáticos Lovatchewsky(sic) ou Rieman(sic), do hiperespazo, de mecánica celeste, do creacionismo dos Huidobro –con quen segundo o seu fillo Antón Risco mantivo correspondencia–: Risco considera o creacionismo unha forma de cubismo(?). Fala de Velázquez, que ao parecer era de orixe galega e tería vivido varios anos en Galicia(?), de Wateau, de Moreau, de Leonardo da Vinci, de Cervantes –que ao parecer tamén tiña sangue galego–, para gastar o resto. do artigo que xa falaba de “o que di Castelao", Que é do que debería ter falado desde o principio desde que a charla foi inserida nun curso de"Conferencias nazonalistas na exposición de Castelao”. Que cocido, debeu de botalos, aínda que o público estaría dedicado a escoitar o que querían escoitar. Na transcrición da charla non hai unha única referencia ao simultaneismo (Huidobro era creacionista), nin ao orfismo, e moito menos a Sonia ou Robert Delaunay. Malia para entón Risco xa debería coñecelos segundo o libro que Huidobro lle enviou9, (Imaxe 8, 9, 10) pero ao parecer non porque estivesen en Galicia ou moi preto de Galicia. Se non viu a Teixeira de Pascoaes pola que tiña tanta admiración ata 1927, menos aínda verá os Delaunay. Tampouco os menciona cando pasa por París en dirección a Alemaña en Europa Central.

(Imaxe 11) VICENTE RISCO. 20S

Malia todo, Vicente Risco era consciente do valor dos debuxos de Mazas, polo que os gardou, aínda que sempre silenciando, agochando ao seu autor.10. Aínda que Risco é o mellor escritor, a mellor antena e o máis informado Nós, está moi lonxe da vangarda. Persoalmente, creo que nunca lles pertenceu e non son o único11. (Im.11.11)

Se a revista Nós Estaba lonxe da vangarda, a actitude conservadora de Risco ou Castelao ansiosos por iniciar o seu proxecto, non impide que artistas como Mazas fagan o que consideren oportuno, fieis á súa propia visión plástica, aínda que non encaixase na Nós. Como colaboradores sempre tiveron a porta aberta, podían marchar e non contribuír máis, xa que acabou sendo así; Pero, mentres tanto, facíase unha fusión interxeracional que resultaba rendible. É difícil entender esa ilustración, que os editores decidiron incluír como anuncio publicitario Aguas de Mondariz–12, non se lle daría a importancia que merece terse en conta súa calidade, tendo sido asinado e considerado “arte autónomo” –como a definiría Mazas– e aparecer, no seu lugar, como algo utilitario e instrumental. É revelador. Polo tanto, é máis difícil comprender que se lle permitise facer a impresión en cor Vella arco13.

Nun artigo publicado no xornal O Pueblo Gallego, Augusto Mª Casas aclara a posición de Vicente Risco respecto de C.F.Mazas. Non é só que Risco rexeitou a estética vangardista, a pesar das licenzas que lle concedeu Nós ou ben, do valor que privadamente ou intimamente outorgou -como acabo de mencionar-, pero que non lle gusta a capacidade pictórica máis clásica, máis académica, do máis perfecto dominio da anatomía. Polo tanto, se a inclusión de Arco da Vella na revista - ou se se considera un privilexio para Mazas por ser a única copia reproducida en cor Nós- Non se entende que se permita ao novo artista publicar un debuxo tan plasticamente próximo ao cadro ao que os sabios locais, dirixidos polo máis sabio de todos, foran para "eliminar a luz".14 (Imaxe 12) É un fermoso debuxo, na súa precisión sintética, na súa perfección anatómica, que amosa esa versatilidade plástica á que alude Augusto Casas, realizado en París en 1925 na Acadèmie de la Grande Chaumière15. (Imaxe 13) É doado deducir, despois de ler o artigo de Casas, que o que realmente lle molestaba era o brillo intelectual e plástico de Mazas. Se como vangarda ("cubista" dicían os reis magos) era criticado –ou colomboleado– por posuír unha técnica na que a composición, a cor, a figuración e a anatomía eran perfectas, era igualmente criticado.

(Fig. 18) CONTO IMMORAL

Tendo en conta só aspectos estilísticos e formais debería situarse o selo que se presenta entre outubro de 1920, data da presentación da revista Nós e finais de 1926, data na que publicou as últimas viñetas en o zarpa. É, a partir de entón, cando Mazas abandona o uso da mancha e a masa de cor -principalmente negra- en favor da liña, da que, como xa se escribiu en ocasións anteriores, é o mestre absoluto. Aínda que ata case finais de 1926 seguiu publicando en o zarpa as súas viñetas feitas en linóleo (Imaxes 14, 15, 16, 17), podería considerarse a bisagra na que se produce a transición da mancha á liña, as ilustracións do libro de Wenceslao Fernández Flórez Conta Inmoral tan panfletaria como adoita ser a peor poesía, tan pobre en concepto e en imaxes poéticas se a comparamos co poema ultraísta" (Imág. 18) É no período comprendido neses 6 anos cando Mazas executa as ilustracións máis vangardistas, tendo que –a medida que pasa o tempo, e intentando profesionalizarse como ilustrador– adaptarse a propostas máis convencionais, segundo os intereses editoriais e o gusto maioritario dos lectores... Proba diso é que, para as sucesivas edicións do libro de Fernández Flórez, non se volve utilizar ningunha ilustración de Mazas, nin para a portada nin para o interior. Incluso entre os libros do propio Fernández Mazas non se conserva a primeira edición ilustrada por el mesmo, senón unha posterior de 1927 editada pola Editorial Atlántida, con portada de Federico Ribas, que, aínda que correcta e dinámica, é moito máis convencional. O libro non ten ningunha ilustración interior. A edición orixinal de Mazas casas 15.16

CARTEIS

Do escasísimo traballo que deixou Mazas, quizais non tan escaso tendo en conta que só viviu 39 anos (moi aleatorio), en que non só se dedicou ao plástico, pero tamén deixou tres obras de teatro e o esbozo dunha novela: a súa produción de carteis non ocupa un lugar destacado en canto a cantidade (pero non a calidade). Ata agora só se coñecían dous carteis, a imaxe que se presenta, converteríase, polo tanto, nun terzo do que se sabe, quizais o futuro nos traia máis sorpresas.

Un dos carteis é un orixinal feito en guaixo e tinta para a Caixa de Aforros de Vigo, en data descoñecida, e nótase que está restrinxido a disposicións tipográficas e pregos de condicións. Actualmente pertence á colección Afundación de Abanca, xa que daquela fora doado - coa súa proverbial xenerosidade - por Armando Fernández Mazas a Vigo Box, sabendo o valor que podería ter para a entidade posuílo.

Outro é o coñecido cartel de Retablo de monicreques realizado para Misiones Pedagogicas en 1934, e graficamente tan superior ao feito por Ramón Gaya tamén para Misiones. É unha mágoa que non haxa orixinal deste cartel, porque nos permitiría analizar a súa forma de traballar. Que o artista coñeza a mecánica da impresión de gráficos é moi importante para o resultado. Cores planas saturadas, liñas que non coinciden coa masa de cor reforzando o xogo gráfico, o uso sobrio da cor, planos diagonais para reforzar a profundidade, a economía de cores utilizando só dúas para abaratar o custo, etc.

Ao cartel feito para Misións Pedagóxicas María Luisa Sobrino fai referencia no texto que lle dedica no seu libro O Cartelismo en Galicia e onde se di que os artistas galegos só practicaron a vangarda fóra de Galicia e nos anos posteriores á proclamación da República17. Esta estampa, deseñada para facer un cartel, demostra que non é así e que, durante polo menos 14 anos antes e desde Ourense, Mazas executaba abraiantes obras de vangarda.

(Imaxe 19) A LÚA, A ALMA E OS AMADOS, 1922

Se antes de 1920, fai os dous bolos xemelgos Regreso da Feira cos mesmos enfoques estilísticos, aínda que cunha técnica completamente diferente, coas súas vantaxes –a posibilidade de usar medios tons–, e as limitacións –a rotundidade e o poder expresivo que ofrece a intensidade da masa–; empregará este "camiño" durante os primeiros anos dos anos 20, proporcionándonos as obras extraordinarias: Paisaxe laranxa e negra de 1922, feita a guaixa e tinta e polo tanto a cores planas ou, os debuxos que se conservan na fundación Vicente Risco de Allariz, entre os que se atopan: Cabalo e jockey, Espido o Figura con cana, feitos principalmente con tinta ou gouache branco ou verde sobre cartón negro. As ilustracións feitas para o libro por Xabier Bóveda pertencen a esta mesma etapa. A Lúa a alma e a amada desde 1922, (Im.19) e onde utiliza a mesma técnica que na estampa presentada, é dicir, executa as planchas en linóleo e, posteriormente, mediante técnicas fotomecánicas, realiza a impresión industrial. Este libro é un dos máis fermosos que se fixeron en España na primeira metade do século XX xunto con xardín de infancia de Francisco Luis Bernárdez de 1923 e tamén ilustrado por Mazas, ou, os de O Vello mariñeiro toma o sol e outros contos de Eugenio Montes tamén de 1923, no que volveu empregar a técnica do linóleo para facer a portada e as ilustracións interiores. Os personaxes son sempre os mesmos: homes vestidos con sombreiros e con corozasonde utiliza a mesma técnica que na estampa presentada, é dicir, executa as planchas en linóleo e, posteriormente, mediante técnicas fotomecánicas, realiza a impresión industrial. Este libro é un dos máis fermosos que se fixeron en España na primeira metade do século XX xunto con (Imág.20,21)

(Imaxe. 22) Retrato de Montes

Este tipo de purificación formal, de sofisticación, de sublimación dos pobos campesiños a través da síntese xeométrica, é a mesma delicadeza iridiscente "…. en flecos de orvallos suxerentes”Á que se refire Eugenio Montes en 1923, no seu ensaio Estética da muiñeira, publicado en Nós, (Imág.22) ou Jesús Bal y Gay no seu libro Cara a un ballet galego en 1924, e do que José Manuel Rey de Viana vai sacar os elementos para o seu ballet, na máis flagrante usurpación dunha estética e que agochará os seus verdadeiros enunciadores (polo menos algúns deles, segundo a deriva de Montes que Mazas descobre en París en 1927, e iso lle fará tanto dano). E o que é peor, apropiándoo da impostura, asimilarao a parámetros ideolóxicos, e polo tanto estéticos, ao contrario dos dos seus creadores cuxa pretensión chocaba ás veces cun certo prexuízo, que dificultou a súa redención –como se tivesen. para redimirse de algo. Isto é o que pasou con Mazas cando nos anos 70 e dende as páxinas de A rexión lo “descubre” Emilio Canda18, ou Jesús Bal y Gay sobre quen Ernesto Halffter lanza certas sospeitas de falta de compromiso coa causa republicana. A incorporación destes elementos por parte de Viana: na escenografía, na iluminación, nos traxes, na estilización folclórica do Ballet Galego, fixo que a impresión de estar antes da materialización corporal de ilustracións ou pinturas de Fernández Mazas.

Coa mesma estética, a mesma técnica e a mesma síntese tipográfica pódese considerar a viñeta que fai Mazas para o ex-libris de Xabier Bóveda que aparece no seu libro De los Pazos Gallegos (Versos de medo e superstición) de 1922. (Imág.23)

Non obstante, é a viñeta que aparece en Nós, para ilustrar o anuncio de Aguas de Mondariz19, xa mencionado, o que Parece estar máis preto da imaxe que se presenta. Non só polo tempo ou pola súa relación con Nós, ou polas pegadas gráficas coincidencia –especialmente as que aparecen nas dúas impresións na esquina inferior dereita– doutro xeito por certo o orientalismo oportunista - lonxe dos experimentos impresionistas ou postimpresionistas que revolveron artísticamente as augas en Francia a finais do século XIX e que apostaron polo exotismo oriental - pero por como pretexto gráfico a tipografía do selo ou, incluso como broma os personaxes da propia ilustración. As novelas de Sax Rohmer comezaron a publicarse en 1913. Dos dous personaxes que aparecen en esa bala –Coa que busca unha proposta internacionalista afastada do saudosismo, ou das reivindicacións raciais, nacionais (galegas ou portuguesas), tradicionalistas e relixiosas– un é un home negro, o outro é un personaxe oriental, con ollos inclinados e un enorme bigote que cae abaixo. Tamén podes supoñer unhas moi longas, é dicir, é Foi Manchu. (Imág. 24) É difícil determinar cales foron as influencias da arte popular, pero a xanela aberta polo director de fotografía é liberadora, así como o coñecemento das novelas populares, incluso na súa edición orixinal en inglés, á que Mazas podería ter acceso a través de Eugenio Montes ou Felipe Fernández Armesto (Augusto Assía). Ambos eran moi conscientes da moda, o cine, a literatura, a filosofía, a arte ou a política, viaxaban moito e tiñan poder adquisitivo. Revistas de cine españolas publicadas desde 1912, como Cine, O mundo cinematográfico, Cine mundial, arte e cinematografía, etc.. A influencia da cultura popular, literaria ou cinematográfica que se pode atopar en Cándido Fernández Mazas –na súa adolescencia– está rexistrada por Luis Madriñán nas notas dunha biografía que lle dedica e que permanece inédita.20

SOBRE A IMPRESIÓN

(Imaxe 25)

Así o artista conta, entre os 18 e os 21 anos, cando realiza a impresión do cartel que se presenta. (Imaxe 25) Podería circunscribirse a estes tres anos -de 1920 a 1923 (en realidade dous anos e tres meses) - a súa realización, se se establece unha cronoloxía completa desde a aparición do primeiro número da revista Nós e as viaxes dos seus amigos a Portugal e os contactos con Teixeira de Pascoaes, xa que é a través dun deles que a obra de Mazas chega a Portugal e ao poder de Teixeira, que é onde vai a unha biblioteca privada. A impresión ten unhas dimensións medias: 42,5 x 59,5 cm. se o comparamos co Cartel das Misións Pedagóxicas Retablo de monicreques, cuxas dimensións son: 53,8 x 75cm. Estampouse en papel de gravación industrial branco e ten un peso inferior a 80gr. sen marcas de auga. Non mostra manchas húmidas nin escurecemento causado pola luz. A súa conservación é moi boa, a pesar dos pregos e engurras que presenta - e un pequeno burato alongado, de aproximadamente un centímetro, no medio - porque, ao parecer, estivo gardado durante moitos anos sen estar exposto á luz. Un libro e dobrado sobre si mesmo.

(Imaxe 26)

Sorprendentemente, e a pesar diso, non hai marcas de tinta no selo (o que é habitual, xa que non hai papel protector nas zonas de cores). En libros feitos ao mesmo tempo, con técnicas de impresión industrial, como A lúa a alma e a amada(1922), pódense ver marcas na páxina anterior cando as ilustracións están en contacto e o mesmo tipo de tintas industriais son as que se usan normalmente para a impresión en liña. Observado ao revés, mostra só a impregnación da tinta sobre o papel característica das técnicas de alto relevo e, aínda que hai algunha lixeira mancha, é o habitual cando se manipula para a súa impresión a pesar de todas as precaucións que se toman ou utilizan. "Castañuelas "21. (Im.26) Falta un anaco moi pequeno de papel na esquina inferior esquerda. O papel ten pouca gramaxe por ser o máis adecuado para a técnica xilográfica ou para o linóleo. Se o papel tivese unha maior gramaxe, presentaría un proceso de impresión máis complexo, xa que tería que humedecelo. Que ese papel sexa escollido e estampado en seco é decisivo para a obtención de masas con diferentes texturas, que proporcionan riqueza gráfica á impresión, o equivalente ás medias tons doutras técnicas como a acuarela, o pastel ou o óleo. Aínda que só agora consérvase a preimpresión para o cartel que se pode considerar orixinal, terían posiblemente fixese diferentes impresións nas que o resultado sería diferente, ata obter unha coa que o artista era satisfeito. Unha vez conseguido, dirixiríase á imprenta para realizar a fotomecánica e a súa posterior reprodución en serie.

Nun traballo destas características hai que ter en conta varios factores que determinarán o resultado final.

Hai, por un lado, a limpeza na execución da talla. Estará determinado pola perfección dos bordos, como mostra a impresión, onde o artista xogará coas liñas rectas da composición. O enfoque non é só que sexa moderno ou vangardista senón que vai ser revolucionario, unha declaración de intencións, contundente como unha maza de demolición (xogo de palabras) no corazón de Nós, no centro da propia proposta. Se os enfoques estéticos e plásticos de Castelao responden á liña curva, ao románico, ao barroco, á profusión de formas vexetais, como volutas entrelazadas que parecen non ter fin, tan inherente á paisaxe e á alma de Galicia; A proposta de Mazas vai ser a da liña recta, a da síntese, a do ángulo. "Ese desexo polo sinuoso, polo retorcido, que inunda Galicia en todas as súas exposicións, leva ao campo do pensamento o seu estilo barroco máis abundante."22. Foi Mazas na revista Nós un estraño, constrinxido en medio da estética ruralista, neomedieval e do século XIX de Castelao, ou a decadencia, o modernismo e o conservadorismo plástico de Risco, expresados ​​non só na etapa anterior a Nósen O Centuria, pero tamén como negador da civilización mediterránea23. Mazas, pola súa banda, defínese como un grego de Minho24. É curioso que outra figura distante de Mazas no tempo como José Ángel Valente, que agora tenta recuperarse, de Galicia, de Orense, tamén se defina como mediterránea25.

Cando se observa atentamente o selo, mostra partes nas que a talla non se fixo o suficientemente profunda - ou a placa non se cortou deliberadamente para facer o estampado absolutamente limpo - como nas liñas das montañas, na man, na varita do personaxe ou sombreiro. A Mazas interesáballe este tipo de impresións dixitais ou imprecisións, do mesmo xeito que as que aparecen na esquina inferior esquerda conseguidas con menos tinta ou presión insuficiente.

Neste caso, é Realizou o selo manualmente, non con prensa ou prensa, senón premendo cunha pedra redondeada moi lisa e pulida, pesada e lixeiramente curvada que o artista podía tapar coa man usándoa a xeito de bareno, ou cun cucharón (tendo en conta o tamaño da impresión). Sería a forma na que podería controlar mellor os efectos obtidos pola maior ou menor cantidade de tinta e pola maior ou menor presión á hora de estampar. Esta consideración vese reforzada polo feito de que a impresión se fixo en seco e polo feito de que o gramaje do papel é baixo. Se se mollara, sería imposible imprimilo con ese gramaje e calidade de papel, porque se rompería aínda que estivese protexido con papel de reserva. Se fose impreso cunha prensa, mostraría o inevitable encrespamento debido ao cambio de estado (seco-húmido) cando os ángulos da placa actúan sobre o papel, podendo crearse engurras pola presión, pola dirección do papel. fibras de papel e se a prensa se preme na dirección do movemento do rolo.

(Imaxe 27)

A impresión foi feita a partir de varias follas de linóleo, non só unha. Primeiro porque non é fácil (nin sequera hoxe)26 obtén un tamaño tan grande, en segundo lugar, porque hai algunhas follas de linóleo Mazas orixinais, aínda máis que iso Home barbudo –A única que se amosou no catálogo do Círculo de Belas Artes en 2002–, concretamente algunhas andoriñas para o logotipo de “Andoriña”, Que se cortan. Normalmente faise deste xeito para que non haxa marcas nas zonas brancas nas grandes áreas con tinta. O único problema sería como rexistrar as cores no papel. Neste caso, como se pretende un só selo, a precisión do rexistro non sería importante e as marcas de referencia faríanse na mesa de traballo. Como mencionei antes, hai unha marca deste tipo (de tamaño raso, cos seus característicos sucos), no pau esquerdo que baixa do N de Nós, (Imág. 27) porque ese “branco” obtense dentro dunha placa, e se o artista desexa obter unha superficie limpa, tería que cortar absolutamente todo o material. Por outra banda, xogar ás imperfeccións ou ao azar ao imprimir é un xogo sutil do que non se debe abusar. Debe haber contraste. Se temos unha zona excesivamente tipografiada como a parte inferior dereita e con "fallos" no entintado, ou na presión exercida, e polo tanto na obtención dunha masa de cor non uniforme e non perfectamente saturada como a que se obtería. cun plantilla ou unha serigrafía, pero coa riqueza de matices e imperfeccións e texturas que mostra a placa; o resto do cartel debe estar limpo, de aí que se recorten os diferentes elementos.

Outro argumento que reforza a miña opinión de que o artista utilizou varios fragmentos para facer a impresión: un para cada cor e non só unha placa por cor, senón varios: un para o vermello, dous para o verde e dous para o negro, sendo o fragmento do negro. que representa a cara e o corpo do personaxe, o máis grande – é que se poden observar lixeiros solapamentos nas cores adxacentes. Como as que mostra o selo da cor verde da montaña sobre o vermello do sombreiro do personaxe, (Imág. 28) ou o verde no negro da cara ou o vermello do sombreiro no verde e o negro da cara. (Imág.29) Non importa o ben que se fixo o rexistro, sempre hai unha pequena variación que trae sorpresas felices ou desagradables ao levantar o papel. Neste caso o resultado é feliz. As superposicións engaden carácter á impresión incluso cando o verde da cara cambiou un pouco coa presión que reborda o bordo recto da placa cara á cor negra.

Estas pequenas pegadas permítennos coñecer non só a técnica que utilizou senón tamén o xeito de estampar. Nos procedementos industriais, comeza imprimindo cores de máis claro a máis escuro. Mazas non o fixo así, senón estampando primeiro a cor negra, despois o verde e finalmente o vermello, excepto no caso do verde da montaña que se superpón ao vermello do sombreiro e que, polo tanto, sería a última cor que se estampou.

O gravado está moi ben executado. As liñas que enmarcan a mancha son perfectamente paralelas ao bordo do papel. Non hai suciedade ningunha nas zonas que deberían quedar sen tinta, salvo, como se dixo, o pau descendente do N de Nós. Hai un lixeiro desprazamento da placa na esquina inferior esquerda, que, sendo admitido por Mazas, tamén pode considerarse un recurso gráfico.

En canto á composición, como O gravado está moi ben executado. As liñas que enmarcan a mancha son perfectamente paralelas ao bordo do papel. Non hai suciedade ningunha nas zonas que deberían quedar sen tinta, salvo, como se dixo, o pau descendente do N deDivide imaxinativamente o rectángulo en dúas metades pola diagonal que atravesa a superficie desde a esquina superior dereita ata a esquina inferior esquerda. A maior cantidade de masa, a maior cantidade de elementos gráficos, as fontes e as tres cores utilizadas estarían circunscritas na metade dereita da impresión. No exterior estaría o branco no que se basean os distintos elementos, a diagonal secundaria de cor verde que reforza a diagonal principal (imaxinaria), debuxando a montaña, e o logotipo de Nós, que actuaría como contrapunto de equilibrio, movendo o foco de interese ata os extremos do rectángulo inferior dereito e superior esquerdo. A liña que atravesa a man é o bastón do personaxe, pero tamén é unha diagonal secundaria que, de prolongarse, dividiría o segundo terzo –practicamente unha sección áurea– o límite inferior do rectángulo da estampa, e que coincide co mesmo. sección no límite superior co vértice da montaña. A segunda diagonal secundaria, formada pola ladeira do monte que conflúe no sombreiro do personaxe, se o prolongamos, dividiría o segundo terzo –de novo moi preto da sección áurea– o límite dereito da estampa. Estes elementos compositivos son os que lle dan a súa peculiar beleza e dinamismo. Mazas arbitra a estrutura compositiva, non dun xeito tan obsesivo como Maruja Mallo, senón co ollo intuitivo da sensibilidade experta. Aínda que a medición e a ciencia en Mazas eran moi importantes,27 é tamén a frescura e a espontaneidade que poden desaparecer baixo o excesivamente medido e gobernado.

(Imaxe 30)

Mazas inclúe toda a información no rectángulo inferior, polo tanto, a maior parte da tipografía. Tamén inclúe a técnica empregada: "gravado coral”E a súa autoría como parte do texto28. (Imág.30) Non son consciente doutro exemplo de artista que incluíu a sinatura no cadro como elemento formal ou compositivo a excepción de Klee. É a favor de Mazas que o seu nome e apelidos con letras excesivas son moi difíciles de usar sen sobrecargarse.. Mazas resólveo sintetizando as letras converténdoas nun anagrama, pero non por iso crípticas, senón perfectamente lexibles. No caso de Klee, a ortografía é moito máis sinxela, xa que só hai catro letras, dúas delas unha repetición, como unha especie de aliteración gráfica, e outras dúas que parecen extraídas das súas leccións: unha é a a liña e a outra unha liña seccionada como "estrutura divisible na súa variación lineal"29. Ningunha sinatura de Klee é a mesma, varía segundo a pintura, o debuxo ou a composición; Incluso asina co debuxo dun trevo, que é o que significa Klee en alemán, e é unha parte importante do conxunto. As firmas de Mazas nunca son as mesmas e moitas delas tamén forman parte da composición. No caso desta impresión, o exemplo é fiable, quizais excesivamente moderno para os arquitectos de NósQuizais mostre unha excesiva confianza en si mesma do moi novo colaborador, quizais o excesivo protagonismo e tamaño da sinatura no selo fose molesto. Mazas non está satisfeito cunha simple pegada, pero a súa sinatura está incluída no deseño.

(Imaxe 31)

A Mazas gústalle executar os tipos de letra manualmente. O aparente orientalismo do usado por Mazas na impresión para o cartel de Nós, non é máis que un xeito de encher graficamente unha determinada superficie. Este recurso utilizarase en varios traballos, sempre adaptando a fonte ás súas características específicas. Como podemos ver na portada do libro de Xabier Bóveda A lúa a alma e a amada ou no de Wenceslao Fernández Flórez Conto inmoral, xa referido. Neste caso, si o selo é unha canción ao ángulo e á liña recta, a tipografía estará en liña. En todas estas obras pódense apreciar pequenos elementos que enchen ornamentalmente as masas de cor nas que se insiren as fontes. Adáptanse á proposta gráfica e descárgana con cor, tamén arbitran o ritmo gráfico. No caso deste selo son pequenos triángulos. Nas cubertas dos dous libros anotados aparecen pequenos romboides paralelos. Na de Xabier Bóveda, as comiñas tipográficas –aínda que toda a tipografía é feita a man–; Pois ben, as letras non se van dispor en negro senón en branco, nunha composición moito máis limpa e menos ornamentada. Podo entender a fascinación de Mazas pola creación manual de fontes de xeito gráfico, é dicir, coma se dunha ilustración se tratara, xa que eu mesmo usei ese recurso moitos anos despois, aínda que cunha estética diferente. (Im. 31)

As cores utilizadas no selo son o branco do papel e o negro. Cores contrastadas e saturadas propias do “cartel” como dicían no seu momento. O vermello e o verde son complementarios no círculo cromático, pero tamén son as cores da bandeira portuguesa. Se, como se di, a obra que se presenta aparece en Portugal entre os papeis que unha familia gardou do legado de Teixeira de Pascoaes30, poderíase conxecturar que o selo serviría para dar a coñecer Nós en Portugal, pero tamén se poden facer moitas outras suposicións.

TRAZABILIDADE E HIPÓTESE

Recibiu a Mazas o encargo de facer a impresión dun póster polos editores de Nós sendo este un mozo? Se supoñemos a data do selo entre 1920 e 1923 -data na que a presenza de Teixeira parece ser máis asidua nas publicacións galegas- Mazas tería entre 18 e 21 anos. E ou era moi apreciado artísticamente, ou parece improbable que lle deran un papel tan importante. Descoñécese algún outro estudo preparatorio, algún outro orixinal para un cartel que anuncia a revista. En calquera caso, o director artístico era Castelao, e el mesmo estaba en activo, polo que o máis plausible sería que asumise a tarefa. Poderías facelo perfectamente e a túa proposta estaría absolutamente dentro dos parámetros estéticos da revista. Anos máis tarde realizou uns carteis para a campaña a favor do Estatuto de Autonomía. O único motivo que impediría que Castelao fixera o cartel e, polo tanto, fose encomendado a Mazas, sería que a necesidade da súa execución coincidiría coa viaxe de Castelao a Europa en 1921.

Neste punto hai outra pregunta. Se che gustou a impresión do cartel, por que non está publicada?

Se non che gustou, parece raro darllo a Teixeira que tampouco destaca como vangarda ou apreciadora da estética vangardista. O seu órgano de expresión é A aguia: tradicionalismo, relixiosidade, saudosismo, patria, nación. As portadas dos seus libros tamén son así, refírense á tradición, a súa propia obra pictórica tamén se refire a ela. A presenza de artistas tan próximos, como Amadeo de Sousa Cardoso –tamén Amarantino–, está definitivamente lonxe para Teixeira. Mazas está, por outra banda, moito máis preto de Almada, con quen coincide en Madrid nos faladoiros de Facenda campo de feno, ou Amadeo de Sousa a quen glosou e cuxos amigos comúns son os Delaunay.

Outra hipótese é que Cándido, propio motu, fixo o selo do cartel, pero que, dada a súa vangarda, non lle tería gustado e o cartel non estaría feito.

Se a Teixeira lle gustara o estampado de Mazas, teríao enmarcado, ou polo menos mantiña estendido. Se unha obra artística agrada, non ten moito sentido dobrala, depreciala, ocultala.

Unha obra dobrada en oito partes, a pesar de ser de pouco peso o papel, abulta a súa propia. Se estivese dobrado durante moito tempo dentro dun libro, como comentan os propietarios e o vendedor, a luz inevitablemente tería traballado os bordos do papel escurecéndoos, sobre todo tendo en conta que o papel non é de gran calidade.

. Ningunha sinatura de Klee é a mesma, varía segundo a pintura, o debuxo ou a composición; Incluso asina co debuxo dun trevo, que é o que significa Klee en alemán, e é unha parte importante do conxunto. As firmas de Mazas nunca son as mesmas e moitas delas tamén forman parte da composición.

Unha última hipótese, por que o cartel acaba en Portugal e en mans de Teixeira? E sobre todo, como chega a Teixeira, a través de quen? Sabemos que Teixeira nunca estivo en Galicia, pero pasou por Galicia na súa viaxe a Madrid31, (Imaxe.32) así queQuen che trouxo o selo ou quen che enviou o selo?

Non hai constancia de que Mazas tivera relación con Teixeira. Por outra banda, hai referencias ás relacións que puido ter con figuras e intelectuais portugueses. No fondo Fernández Mazas consérvase un libro do poeta Alfredo Barata da Rocha, Néboa de Flandes, con dedicatoria autógrafa, aínda que sen data. O libro publicouse en 1924. En calquera momento a partir desa data é cando se produce o contacto, pero en todo caso xa está moi lonxe da data estimada para o selo. Tamén é en 1924 cando Mazas retrata en Madrid ao poeta portugués Antonio Sardinha32, nunha conferencia que pronunciou na Residencia de Estudantes. O retrato será publicado no xornal O Pueblo Gallego. En 1925 aparece no xornal o zarpa unha ilustración de C.F.M. acompañando unha nota da sociedade sobre unha conferencia do poeta Antonio Nobre no Liceo Recreo Orensano33. (Imaxe.33) Ningún destes intelectuais portugueses cos que, dun xeito ou doutro, Mazas mantiña relación, e sobre todo Teixeira de Pascoaes, podería considerarse vangardista.34Por iso o achado e a súa natureza son tan sorprendentes. Para rematar, pero xa en 1929, na revista que xunto con Johan Carballeira editaba Mazas en Vigo Gaceta de Galicia; hai un artigo titulado Portugal á vista que figura no número 1 e nel fai referencia a Eça de Queiroz, pero sobre todo o pintor e –por dicilo cun termo actual, “intérprete”- Guillerme Santa Rita. (Imaxe 34, 35, 36) Artista próximo ao futurismo, colaborou no número 2 da revista Orpheu marcado por Fernando Pessoa. Mazas fai un retrato moi próximo de Santa Rita, comentando anécdotas que el mesmo tería oído en París onde chegou só sete anos despois de que Santa Rita falecera35, e onde parece estar a describir certos aspectos da súa propia vida. Armando Fernández Mazas tamén se refire á revista Atenea de Pessoa (Imág. 37) e iso, el mesmo o vería na súa casa de Orense, onde Mazas e Montes o lerían e comentarían36. (Imág. 38)

En canto aos pintores portugueses que aparecen en NósEstán máis preto do modernismo que das vangardas, afastadas das propostas máis contemporáneas e máis atractivas -tamén portuguesas- precisamente as que interesaban a Montes e Mazas. Quero dicir, encaixan perfectamente Nós. O mellor exemplo é Joâo Peralta, que foi axente da revista Nós en Porto, cuxa necrolóxica se insire na revista Orensana en 192237. Nada nos permite supor que o selo lle foi enviado, supoñendo que fora executado antes de 1922, antes da súa morte. (Imág.39)

(Imax. 39) Joao Peralta
(Fig. 40) Álvaro de las Casas, 1925

En canto ás relacións con Portugal do grupo de amigos máis próximos a Mazas, poderiamos destacar ademais do propio Montes, que ocupou un posto de embaixador cultural durante os primeiros anos da ditadura franquista,38 Álvaro de las Casas que viaxou con frecuencia a Portugal, que non aceptou a posición que Montes lle ofreceu como axente cultural dos franquistas en 1938 e preferiu exiliarse39, e que durante a década de 1920 mantivo contacto con moitos intelectuais portugueses moi diferentes aos que aparecen en relación Nós, como Julio de Lemos, Salvato Feijóo, Severino de Faria, Antonio de Magalhaes, Passos Lima, Joao Verde, Dionis Köpke, Juan Mimoso, Luciano Pereira da Silva, Serafín Neves40Aínda que ningún deles ten nada que ver coas vangardas, todo o contrario. Julio de Lemos a quen está dedicado o libro A Cidade dos sorrisos revisado na nota anterior, foi secretario perpetuo do Instituto Histórico do Minho, ao que tamén pertencía Álvaro de las Casas e Bernárdez consideraba pedirlle un prólogo para un libro seu a través de Noriega Varela. Luciano Pereira da Silva, foi catedrático de Astronomía na Universidade de Coimbra. (Im.40)

Álvaro de las Casas escribe varias cartas a Teixeira de Pascoaes e, agás a que lle enviou o 31 de maio de 1923, en ningunha delas fai referencia a nada que teña que ver coa arte, e moito menos co que a estampa analizado. Teño que sinalar que en 1931 Mazas afastarase del como consecuencia dos feitos do estatuto de Autonomía xa comentados. Falouse de Álvaro de las Casas como posible gobernador civil, polo que desde Ourense os radicais enviaron un telegrama á prensa madrileña contra Otero Pedrayo e de las Casas, acusándoos de reaccionarios.41

É, Francisco Luis Bernárdez, (Imaxe.41) xunto co mencionado Álvaro de las Casas ou Eugenio Montes (Imaxe.42) –Todos eles moi próximos a Cándido Fernández Mazas– que, antes que ningún dos intelectuais galegos, o visitan en Amarante. Pero dos tres é Bernárdez quen, segundo referencias estritamente documentais, pon a Teixeira en contacto –indirectamente– coa obra de Mazas.

(Imaxe 43)

Na súa carta datada en Monçao o 28 de xullo de 1923, Bernárdez agradécelle a hospitalidade recibida e fai referencia ao seu libro por primeira vez xardín de infancia, publicado ese mesmo ano e que ilustra Mazas42. Tamén na carta datada en Dacón o 1 de agosto de 1923, refírese ao libro de Eugenio Montes Estética da Muiñeira, en cuxa portada aparece o retrato feito por C. F. Mazas43. Pero o documento máis definitivo, e no que non cabe dúbida de que Teixeira ve unha obra de Mazas, é a carta do 17 de novembro de 1923 en Dacón, e na que a descrición do documento de Mazas pasa desapercibida para os investigadores: “ Francisco Luis ( Caricatura Feira de FM) Bernárdez” (Im.43) carta na que lle pregunta a Teixeira se recibiu xardín de infancia44. Así, dos tres amigos máis próximos a Mazas: Montes, das Casas ou Bernárdez, que visitan o poeta na súa casa ou lle escriben, o que máis probablemente levou o selo de Mazas a Teixeira sería Bernárdez, por todo o analizado previamente.

Vicente Risco parece estar descartado, debido á afastamento que el e Mazas estaban. Nas cartas que envía a Teixeira só hai mencións á espírito popular, á esfera política ou editorial, á venda e promoción de libros, á propaganda, nada relacionado coa arte.

Non vexo ningún problema en Mazas para criticar o nacionalismo e ilustrar ao mesmo tempo libros a pesar de que foron publicados en Nós, os únicos de Augusto Casas e os dous de Eugenio Montes, máis grandes que o publicado en Céltiga. Pero o documento máis definitivo, e no que non cabe dúbida de que Teixeira ve unha obra de Mazas, é a carta do 17 de novembro de 1923 en Dacón, e na que a descrición do documento de Mazas pasa desapercibida para os investigadores: “ Francisco Luis ( Caricatura Feira de FM) Bernárdez”

Aínda que o selo que se presenta remite a Mazas unha vez máis a Orense e, ao parecer, ao Xeración Nós- Sería conveniente analizalo desde parámetros e perspectivas máis amplas que as da arte galega ou as do mero orensano porque as transcende. Mazas desenvolveu a súa actividade intelectual con igual ou maior intensidade fóra das nosas fronteiras (tamén mental). Ten en conta que eran amigos seus, e a el sempre lle referiron con admiración múltiples intelectuais de proxección universal. Por citar só algúns: Miguel Ángel Asturias, Guillermo de Torre, Marjan Paszkiewicz, Jacobo Fijman, Guillermo Korn, Luis Buñuel ou Benjamín Jarnés.


1 Luís Seoane Luís Seoane. Comunicacións mesturadas. Editorial Galaxia. Vigo, 1973.Op. cit. P. 110.

2 “.... Nós era a revista nacionalista de Risco e Castelao a que presidía e non estaba precisamente a favor da <nova arte> e das vangardas, aínda que non a excluía sistematicamente das súas páxinas.” La ilustración gráfica en Galicia. Duen de Bux. Ourense 2011. Adeusg.155).

3 Un libro de debuxos de Cándido Fernández Mazas: Elas. A España de Heraclio Fournier. Miguel Ángel Gamonal Torres. Cadernos de Arte de Granada. Universidade de Granada nº 35. 2004. Páxs. 149, 161.

4 Lucía Sánchez Saornil (1895-1970), xornalista e poeta. Tamén coñecido co pseudónimo de Luciano de San Saor. Autor do libro Estatuario que nunca se publicou. Acompañando á anarquista norteamericana Emma Goldmann na súa visita a España. Colaborador da revista limiar onde se publicaron as últimas viñetas de C.F. Clubs.

5 "... Este ensaio perdeuse e non se recuperou, como todas as notas de Mazas, nesa voluminosa carteira perdida en Valencia, na praza Castelar, cando intentou fuxir a Alacante, ao final da guerra civil". Armando Fernández Mazas. A estética de Fernández Mazas. Ed. Andoriña. Ourense, 1992. Páx. 144.

6 As únicas placas de impresión de Mazas que se conservan son as que se empregaron para facer o Libro de Augusto Casas Muiñada d’estrelas. Ed. Galaxia. Ourense, 1926.

7 Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes. Epistolario. Eloísa Álvarez e Isaac Alonso Estraviz. Edicións do Castro. Sada, 1999.

8 Correspondencia. Manuel Antonio. Ed. Galaxia. Vigo, 1979. Páxinas 76 e 77. Carta de Vicente Risco a Manoel Antonio, 14 de setembro de 1920.

9 Tour Eiffel. Poema. Vicente Huidobro. Madrid, 1918. Portada por Robert Delaunay.

10 "Non podería especificar que foi o que levou o nome de Fernández Mazas, pero creo recordar que a conversa non tardou en levar a outros camiños, polo que o que quedou na memoria foi a sorprendente afirmación , unido ao nome coñecido, o Dichi, escoitado por primeira vez. Primeiro e único, logo, nunca despois durante o tempo de relación frecuente con membros do grupo reuníronse arredor de don Vicente Risco nese momento, non o escoitei de novo nin de don Vicente, nin de Prego, nin de Trabazos nin o propio Ernesto, falecido en 1965. Tan só varios anos despois, durante unha breve e circunstancial estancia en Canadá, tiven a oportunidade de ver algúns debuxos de Fernández Mazas na casa de Antón Risco, herdados do seu pai, que Antón se limitou a amosar. eu sen ningún comentario máis que o nome do autor, que creo que non relacionaba entón coa persoa que me dixera Ernesto G. del Valle hai uns vinte e cinco anos”Julio López Cid. Ausencia presente. C. F. Mazas. Militancia, vangarda e esquecemento. 1902-1942. Exposición antolóxica de catálogo sobre o centenario do seu nacemento. Círculo de Belas Artes de Madrid, 2002. P. 13.

11 "Un dos factotos desta linha (( en adoptar á grafía do portugués)) é Vicente Risco (ávido conhecedor dos movimentos intelectuais europeus, incuídas as vangardas e autor do primeiro poema futurista galego, ("... Ju juu ...") deterno na vida cultural e política nacionalista. Na súa estratexia, as vangardas teñen pouco espazo ” Elías J. Torres Feijó. (Op. Cit.) Pág. 175

12 Cándido Fernández Mazas. Viñeta anunciando Aguas de Mondaríz. Revista Nós nº 16. 1 de febreiro de 1923. O feito de non ser asinada por Mazas e o escrupuloso respecto á súa decisión (ver nota n.º 28) fixo que non fose incluída no “Catálogo canónico” de 2002 de María Victoria Carballo. Calero para incluílo en "A ilustración na revista Nós”Na súa nova edición de 2011. Houbo acordo, a pesar de que Mª Victoria optou pola súa autoría xa en 1983, aínda que sen argumentar o porqué.

13 Cándido F. Mazas. Vella arco. Nós, nº 14. Ourense, 1922.

14 “Na Deputación de Ourense expúxose un lenzo feito en París. A infinidade de literatura crítica e retrógrada foi ver á pintura un magnífico nu con sabor postimpresionista, co obxectivo de "quitar a luz" (...) O máis prestixioso deses intelectuais lanzados antes do lenzo, ese " Xanela ao campo "o seu alcume era un villancico de consagración académica. Ese espido, fisiolóxico como o mellor do Renacemento, rompeu o amidón "cubista" no que o seu autor viviu preso da arte dos chismes literarios ". Augusto Mª Casas. A arte das vangardas e os literatos. O pobo galego 22 de decembro de 1925.

15 C.F.M. Espido. Nós No 31. 25 de xullo de 1926.

16 Como os debuxos orixinais non existían, non se considerou axeitado escribir ningún artigo sobre Conta Inmoral, como o referido na nota 3 do libro Eles, a pesar de que contén un número suficiente de debuxos para ser lanzados.

17 “Fora de Galicia o desenvolvemento do cartelismo de autores galegos situábase máis preto das inquietudes vanguardistas que os anos da República conmocionaron toda a arte española. É o caso do cartel realizado por Cándido Fernández Mazas para o teatro das Misións Pedagóxicas en 1934. Trátase dun sinxelo deseño de vivas cores co tema do guiñol: o seu debuxo expresa, na sensibilidade depurada das súas liñas, una forza poética que se desprende de todo o labor plástico deste artista ourensán. É de lamentar que no conxunto da súa dedicación gráfica sexa tan limitado o su traballo neste campo.” María Luisa Sobriño O Cartelismo en Galicia. Edicións do Castro. Sada, 1996. Páx.54.

18 Emilio Canda. . Pero o documento máis definitivo, e no que non cabe dúbida de que Teixeira ve unha obra de Mazas, é a carta do 17 de novembro de 1923 en Dacón, e na que a descrición do documento de Mazas pasa desapercibida para os investigadores: “ Francisco Luis ( Caricatura Feira de FM) Bernárdez” . Pero o documento máis definitivo, e no que non cabe dúbida de que Teixeira ve unha obra de Mazas, é a carta do 17 de novembro de 1923 en Dacón, e na que a descrición do documento de Mazas pasa desapercibida para os investigadores: “ Francisco Luis ( Caricatura Feira de FM) Bernárdez”. Pero o documento máis definitivo, e no que non cabe dúbida de que Teixeira ve unha obra de Mazas, é a carta do 17 de novembro de 1923 en Dacón, e na que a descrición do documento de Mazas pasa desapercibida para os investigadores: “ Francisco Luis ( Caricatura Feira de FM) Bernárdez” É do 15 de novembro de 1973, tamén no xornal La Región. Paradoxo histórico de que sexa Emilio Canda, quen nos anos 70 falaba de Mazas cando era un dos editores falanxistas de Arco, É do 15 de novembro de 1973, tamén no xornal La Región. Paradoxo histórico de que sexa Emilio Canda, quen nos anos 70 falaba de Mazas cando era un dos editores falanxistas de o zarpa: “Outra persoa decisiva no xornal e que aparece como fundador na segunda etapa foi o xornalista de Ribada Emilio Canda. Arco foi dirixido sucesivamente por Mariano Rodríguez de Rivas, Lorenzo Garza, Antonio Nobre e, finalmente, de novo Bartolomé Mostaza". Beatriz Lloves Sobrado. Información, publicidade e propaganda no xornal Arco durante a Guerra Civil. Universidade Internacional da Rioxa. Historia e Comunicación Social Vol. 18. Nº Esp. Outubro (2013) Páxs. 737-750

Mazas foi máis ben un ilustrador xenial cuxa obra non estaba á altura da literatura dos seus amigos, salvo quizais Augusto Casas e Montes. É do 15 de novembro de 1973, tamén no xornal La Región. Paradoxo histórico de que sexa Emilio Canda, quen nos anos 70 falaba de Mazas cando era un dos editores falanxistas de É do 15 de novembro de 1973, tamén no xornal La Región. Paradoxo histórico de que sexa Emilio Canda, quen nos anos 70 falaba de Mazas cando era un dos editores falanxistas de

19 (Op. Cit.) Cándido Fernández Mazas. Viñeta anunciando Aguas de Mondaríz. Revista Nós nº 16. 1 de febreiro de 1923.

20 "... Viviu o seu desexo co estigma do misterio, encerrando o seu corpo no hermético disfrace que Fantomas adoptou na súa serie de aventuras cinematográficas". Luis Madriñán Neira. Notas para un biografía de Cándido Fernández Mazas. P. 4, manuscrita. Inédito.

21 Pequenas pezas de cartón, papel ou metal que se usan para evitar que os dedos manchados de tinta toquen o papel.

22 Cándido F. Mazas. "Unha liña recta na cultura galega" Gaceta de Galicia, Vigo, 1929.

23 Vicente Risco Carta a Eduardo Blanco Amor.27 de febreiro de 1920. Carlos Casares. Biografía. Ed. Galaxia. Vigo, 1981. Páxina 49.

24 Cándido Fernández Mazas. O último frac dun volteriano. O Heraldo de Madrid. 8 de xaneiro de 1935. P. 10.

25 José Ángel Valente, aínda que recoñeceu a Vicente Risco como profesor na súa dedicación no Sete cantigas de Alén, foi remitido a el, porque aínda que sabía ben que a cidade co "fío segado”, Evitou coñecer, coñecer e identificarse coas verdadeiras referencias, aquelas que deberían ser consistentes para alguén que publicou en Roda Ibérica, ou que foi un dos primeiros en posicionarse contra a ditadura de Castro pola súa amizade con Lezama Lima ou Calvert Casey. Reconstruíu o fío como puido, como fixemos todos. Mellor Risco, por suposto, que Otero Pedrayo, a quen odiaba intelectual e esteticamente. Sen embargo Sería útil repasar varias cousas. O primeiro que un pintor tan esencial para Valente na xestación da súa propia obra como Paul Klee é, para Risco, fonte de ridículo xa que deixa escrito nos fragmentos de Europa Central. O comentario de Risco sobre a pintura de Klee non se desperdicia Comedor de flores apareceu no número 105 de Nós do 15 de setembro de 1932 e que describe deste xeito: “É un cadrino pequeño onde sobre fondo negro como una pizarra da escola, está estilizada con raíñas moi finas blancas e vermellas. Unha sorte de besta que se non sabe ben se é zorro ou porco, entre un macizo de flores.(..) Ollando amodo para él, lembreime do consello de non botar margaridas ós porcos, e ocorréuseme pensar que o Comedor de flores é o noso tempo, a nosa sociedade coma as berzas, que tanta estima lledá ao políptico de Nolde coma á Cea de Leonardo, e que polo tanto é ben merecent de que lle metan esa pegotada do cubismo, inventada para el.”

A segunda é que Risco nunca foi unha vangarda (nin durante a súa etapa diletante) senón todo o contrario, como se pode ver na súa correspondencia con Manuel Antonio (Op. Cit. Neste mesmo artigo páxina 4). O terceiro que, nun artigo de Risco publicado en A rexión o 12 de outubro de 1958 titulado O café moderno, narra un feito que José Ángel Valente tamén tomará no seu libro Diario anónimo,(Galaxia-Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011) P. 212. aínda que dun xeito totalmente distinto –e maxistralmente, por suposto–, na entrada do 25 de abril de 1981, é dicir, trinta anos despois e dedicada a Manuel. Luis Acuña (alguén da xeración de Mazas). É ao final dese artigo do Risco onde fala de Fernández Mazas, como un máis entre todos os que menciona. Que este nome -que pertenceu a un dos ilustradores de o zarpa ,(Galaxia-Gutenberg/Círculo de Lectores, 2011) P. 212. aínda que dun xeito totalmente distinto –e maxistralmente, por suposto–, na entrada do 25 de abril de 1981, é dicir, trinta anos despois e dedicada a Manuel. Luis Acuña (alguén da xeración de Mazas). É ao final dese artigo do Risco onde fala de Fernández Mazas, como un máis entre todos os que menciona. Que este nome -que pertenceu a un dos ilustradores de

A suposta recuperación de Risco para a arte moderna e as vangardas, que debería ter lugar ao redor de 1952 co artigo que escribiu sobre Antonio Saura, a quen non chegou a coñecer persoalmente senón pola amizade do pintor con Valente. É ben sabido a carta que Saura lle escribe a Risco por un artigo que escribiu sobre unha das súas exposicións e que o polígrafo ourensán recibiu en marzo de 1952. Pero noutro artigo publicado no xornal A rexión, titulado Encontros-foco en Ourense o 28 de xuño de 1960, volve nomear de paso a Fernández Mazas, pero sitúa a Montes como o conaisseur da arte. E di de si mesmo que "era aínda máis doutrinario", aínda que non se sabe moi ben a que se refire. Cita a Tzará, a quen, con todo, Mazas coñecera en París e Risco sabíao, pero gardouno en silencio. En resumo, escribe evidenciando as súas propias carencias e evitando recoñecer a Mazas como todo o que fora. E sobre todo reclama Nós "Todo ese movemento" xunto ao saudosismo portugués coma se fose posible. Son as dúas únicas referencias a Mazas que Risco fai en máis de corenta anos.

26 Nas principais casas especializadas na venda de produtos para gravar, a maior superficie de linóleo que serven - e considérano extra - ten unhas dimensións de 50 x 70 cm. Pero ata non hai moito non existía nun tamaño tan grande, sendo o máis grande que se podía obter de 33 x 50cm. Medidas como vemos, inferiores ás da impresión que se está a analizar.

27 “Unha orde científica é aquela cuxa última verdade conquistada está dentro de maiores ordes ontolóxicas ideais. E esa (...) é a orde das artes, de todas as artes ". Cándido Fernández Mazas. Do surrealismo como complemento. Madrid. Revista P.A.N. No 2, febreiro de 1935.

28 "Observamos que Mazas tivo especial coidado na sinatura (...) –normalmente non asinaba os seus debuxos–. E si, só aqueles que quedaron satisfeitos co seu resultado ... Se algunha obra, xa sexa literaria ou artística, non acadou, segundo a súa estimación, unha categoría suficiente ou se considerou unha nota, un esbozo ou un proxecto dunha nova interpretación, entón non se asinou. A sinatura supuxo para el a consideración final ". Armando Fernández Mazas. Estética Fernández Mazas. Ed. Andoriña. Orense, 1992. Páx 51.

29 Paul Klee. Caderno de bosquexos pedagóxicos. I.6, Estrutura. Estrutura cuantitativa. fig. 16, fig. 19. Faber & Faber. Londres, 1989. Pag. 19 e 24.

30 S. Familia de Guimarâes e afincada en Porto. Segundo a referencia do galerista que proporcionou o selo, se esa é a súa orixe.

31 “... Pascoaes, o gran solitario de Marâo, nunca pisaría Galicia por razóns vinculadas, por unha banda, coa súa personalidade, inimiga da exposición libre e, sobre todo, por razóns de lealdade a todos os seus amigos: ser preguntado por correspondentes dos ámbitos ideolóxicos en confrontación aberta, como vemos nas cartas, ceder á invitación dun grupo suporía traizoar ao outro e intensificar o parón dunha división xa evidente entre eles ". Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes. Epistolario. Eloísa Álvarez e Isaac Alonso Estraviz. Edicións do Castro. Sada, 1999, Pág. 25.

32 Antonio Sardinha 1888-1925. Poeta, xornalista e ensaísta portugués. Membro do Integralismo Lusitano. Antiibérico. Ptúnicas unha volta á monarquía en Portugal e o fortalecemento de ambas as monarquías, a portuguesa e a española. A súa tese panhispanista tamén sería abrazada por Ramiro de Maeztu. Estivo exiliado en España dous anos, de 1919 a 1921. Pola súa posición monárquica e ultraconservadora, estaría moi lonxe dos membros da Renacementounha volta á monarquía en Portugal e o fortalecemento de ambas as monarquías, a portuguesa e a española. A súa tese panhispanista tamén sería abrazada por Ramiro de Maeztu. Estivo exiliado en España dous anos, de 1919 a 1921. Pola súa posición monárquica e ultraconservadora, estaría moi lonxe dos membros da

33 o zarpa unha volta á monarquía en Portugal e o fortalecemento de ambas as monarquías, a portuguesa e a española. A súa tese panhispanista tamén sería abrazada por Ramiro de Maeztu. Estivo exiliado en España dous anos, de 1919 a 1921. Pola súa posición monárquica e ultraconservadora, estaría moi lonxe dos membros da

34 unha volta á monarquía en Portugal e o fortalecemento de ambas as monarquías, a portuguesa e a española. A súa tese panhispanista tamén sería abrazada por Ramiro de Maeztu. Estivo exiliado en España dous anos, de 1919 a 1921. Pola súa posición monárquica e ultraconservadora, estaría moi lonxe dos membros da con unha volta á monarquía en Portugal e o fortalecemento de ambas as monarquías, a portuguesa e a española. A súa tese panhispanista tamén sería abrazada por Ramiro de Maeztu. Estivo exiliado en España dous anos, de 1919 a 1921. Pola súa posición monárquica e ultraconservadora, estaría moi lonxe dos membros da Dicionario das vangardas en España 1907–1936unha volta á monarquía en Portugal e o fortalecemento de ambas as monarquías, a portuguesa e a española. A súa tese panhispanista tamén sería abrazada por Ramiro de Maeztu. Estivo exiliado en España dous anos, de 1919 a 1921. Pola súa posición monárquica e ultraconservadora, estaría moi lonxe dos membros da PORTUGAL–ESPAÑA 1900-1936: ARTES PLÁSTICASPORTUGAL–ESPAÑA 1900-1936: ARTES PLÁSTICAS SuroestePORTUGAL–ESPAÑA 1900-1936: ARTES PLÁSTICAS

35 “A anarquía durou moitos anos; houbo que destruír todo. Santa Rita cos seus traxes de pallaso, cos seus disfraces de pallaso, desfilou a súa anarquía por Lisboa. Viña da cultura, veu da civilización, veu de París. (…) Santa Rita volveu a París. Cóntanse moitas anécdotas do seu paso por Montparnasse... Pero xa era tarde; a neurastenia dos seus blagues dominarao (…) No Café Du Dôme mostrou moitas veces aos seus compañeiros un puñal florentino que sempre o acompañaba. Cos ollos alucinados, cos ollos sorrintes, metade en broma, metade en serio, Santa Rita dixo que traía aquel puñal para asasinar a Pablo Ruíz Picasso”. Cándido Fernández Mazas. Portugal á vista. Revista de Galicia nº 1. Vigo, 4 agosto, 1929.

36 . Revista de Galicia nº 1. Vigo, 4 agosto, 1929. ATENA". Revista de Galicia nº 1. Vigo, 4 agosto, 1929.. Revista de Galicia nº 1. Vigo, 4 agosto, 1929. xornalismo de Fernández Mazas. Revista de Galicia nº 1. Vigo, 4 agosto, 1929.

37 . Revista de Galicia nº 1. Vigo, 4 agosto, 1929. . Revista de Galicia nº 1. Vigo, 4 agosto, 1929. . Revista de Galicia nº 1. Vigo, 4 agosto, 1929.

38 "... Do diálogo do primeiro réxime franquista –un de cuxos representantes culturais en Lisboa sería o ex - ultraista Eugenio Montes, por certo–" Juan Manuel Bonet. (Op. Cit) PORTUGAL–ESPAÑA 1900-1936: ARTES PLÁSTICAS. 1 SUROESTE. Páx. 47.

39 Eugenio Montes. Carta dirixida a Álvaro de las Casas o 2 de outubro de 1938 dende o Hotel Cristina de Sevilla. A carta envíase ao seu enderezo en Foz do Douro, O Porto. E é nela onde –como xa se dixo noutro escrito– Eugenio Montes ofrece a Álvaro un posto na nova orde como axente cultural. Parece que Álvaro non debería ter aceptado, xa que acabou exiliándose. Non sei se na prensa portuguesa apareceu algo do que lle encargou Montes. Poño entre comiñas algúns dos parágrafos máis interesantes da citada carta: “Na Coruña falei varias veces pola radio, a petición dos militares. Uns días en Orense – Risco, sabendo que estaba alí, chamoume dende Allariz, e falamos coma antigamente” (….) “Tiven ocasión de falar co xeneral Franco, que me recibiu cunha agarimosa amabilidade. que nunca esquecerei... Encomendoume certas misións que son as que me fan residir en Sevilla” (…) “Debemos estar en contacto. Dime o que queres facer, especificando as cousas. En calquera caso, estade tranquilos e alegres, todo será para o mellor. De José Antonio sabemos que vive. Pensa un pouco no Instituto de Lisboa e escríbeme unhas páxinas de apoio ás relacións culturais entre España e Portugal, que agora poden e deben ser intensas. Ninguén mellor que ti pode suxerir proxectos neste sentido. Aquí estou, son o de sempre, o teu mellor amigo,

Eugenio Montes.

Se podes falar de José Antonio en Portugal e enviarme o recorte. O éxito de agora é Falange ".

40 Álvaro Mª de las Casas. A cidade dos sorrisos. Viana do Castelo. Pueyo. Madrid, 1926.

41 Armando F. Mazas. Vida y obra del pintor F.M. Ed. Andoriña. Ourense, 1990. Pág 81.

42 “Antes de publicar NEBLINA -que vou dedicar a ti- quero que naza o XARDÍN DE INFANTIL. É o testemuño da miña pobre vida de rapteiro. Quero ir baixo o friso da adolescencia, saltar a corda e bicar un romance infantil ”. Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes. Epistolario. Eloísa Álvarez e Isaac Alonso Estraviz. Edicións do Castro. Sada, 1999, Pág. 142.

43 “En este mes le iré remitiendo nuevos y maduros libros de aquí. Entre ellos, la “Estética de la muiñeira” del gallego Euxenio Montes”. Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes. Epistolario. “En este mes le iré remitiendo nuevos y maduros libros de aquí. Entre ellos, la “Estética de la muiñeira” del gallego Euxenio Montes”. Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes. Epistolario.

44 “En este mes le iré remitiendo nuevos y maduros libros de aquí. Entre ellos, la “Estética de la muiñeira” del gallego Euxenio Montes”. Os intelectuais galegos e Teixeira de Pascoaes. Epistolario.

Día 2020 da Ilustración:
Cándido Fernández Mazas


No Día da Ilustración 2020 homenaxeamos o ilustrador, artista e escritor ourensán Cándido Fernández Mazas. Con este breve vídeo facemos un repaso á súa vida e á súa obra.
Unha produción de AGPI e a Dirección Xeral de Políticas Culturais da Xunta de Galicia
Guión: Alberto Guitián
Animación e vídeo: Martín Romero, Isabel Vila
Música: ‘Gnossienne n.º 1’, de Erik Satie, por Roberto Casteleiro
Máis información en www.diadailustracion.gal

Biografía

Cándido Fernández Mazas - "individuo multi-cualificados harmoniosa" - en palabras de Carlos Gurméndez, pertence á nova xeración, nacida no século XX, morren prematuramente. Para diferentes avatares xeográficas e persoais permaneceron nas sombras da historia. A súa vida vai pasar par coa evolución e os eventos determinantes do seu século.

Continúe lendo "Biografía"