Obras dubidosas

Tinting As opinións vertidas polo web oficial do Cándido Fernández Mazas no libreto apareceu na revista Galegos. No 15 / III / 2011.

Coa publicación deste comentario, dende o sitio web oficial do Cándido Fernández Mazas, o gardián e depositario do traballo dese artista, así como os herdeiros, de aí lexítimos uso do plural Desexamos salvagardar o dereito de rectificación do -máis que razoable dúbida expresa neste mesmo sitio entrada: Aclaración al artículo en la Revista Galegos, Número 15/III/2011Que xurdiron nos que levou o noso esclarecemento algunha preocupación, máis do que calquera cousa para tranquilizalo los.

Dúbida sobre a autoría de Mazas nestas catro obras publicadas, permanece razoable, non só por como apareceron na revista, ou porque representan máis do 50% do traballo de pintor de aceite recoñecido, ou porque non foron presentados coa importancia deste achado mérito, senón tamén para amosar as mesmas obras.

Quen presenta que a mostra é que debe demostrar a súa autenticidade. As dúbidas expresadas aquí, eo esclarecemento Inicio será revertida no momento en que tales evidencias preséntanse, pero só se son convincentes e cientificamente fundamentada e non só discutible. -E iso parecer a revisión mentres proba en contrario nos seguimos a estar co nosa, Que doutra forma ten tanta validez intelectual e moral como calquera especialista, pero. Se esta web naceu para dar a coñecer o traballo eo legado intelectual de Cándido Fernández Mazas, é o que finximos feito coa máxima fidelidade, tamén garantir a súa integridade e lexitimidade. Lealdade, e, no caso dalgúns NósTamén consanguinidade co autor nos forzas.

Aclaración sobre el artículo de Fernández Mazas en la revista Galegos, Número 15/III/2011.

Aínda que tiñamos solicitado a colaboración e fotos e participar dese número, queremos disociar de catro das obras incluídas, que xa vimos e nos foron escondidos ata o momento da publicación, pero a priori, e despois observación das fotografías deles, non parece ser verdade: a falta de graza, delicadeza, precisión no deseño e representación correcta da anatomía Handed, pés, pernas, articulaciones- así como a sutileza de cor, son inherentes ao traballo de Cándido Fernández Mazas. Desexable que quen intenta presente como Mazas xustificar ademais da análise descrita constatable- e facilmente derivado anterior, rutina: raios X, Grenz, electroespectrografía, etc.